Asteroider på nära håll

Den oändliga rymden fascinerar de flesta av oss och dess urgamla hemligheter verkar förbli dolda. Rymdens verkliga jättar är dock närmare oss än man kan tro och många asteroider färdas nära jorden varje år. En del av dem är enormt stora och skulle inom en nära framtid kunna komma på kollisionskurs med vår planet, i varje fall om man ska tro alla katastroffilmer som hämtar näring ur dessa primitiva rädslor.

Japanska rymdforskare har dock i dagarna inlett ett undersökningsprojekt av asteroiden Ryugu för att ta reda på mer om dess ursprung och beståndsdelar. Resan för den japanska rymdsonden med de två små robotar som ska utföra arbetet har tagit tre år. Tanken är att robotarna ska använda sig av asteroidens låga dragningskraft genom att sväva och skutta fram för att skanna av topografin och ta bilder av asteroidens yta.

Vidare ska de små robotarna spränga upp en liten krater för att analysera innehållet. Det låter lika enkelt som att jämföra lån på enklare.se, men i själva verket är det betydligt svårare. Innehållet i kratern måste behandlas varsamt då det legat orört i miljoner år. Denna asteroid tillhör nämligen en av solsystemets äldsta himlakroppar och genom att undersöka dess hemligheter kan vi kanske få viktiga ledtrådar till gåtan om såväl universums ursprung som vårt eget. Dessutom kan det vara bra att veta mer om dessa potentiella hot från yttre rymden genom att observera dem på riktigt nära håll.

Hotet från rymden

En handfull gånger har asteroider och meteoriter slagit ner på jorden och orsakat katastrof och massdöd. En del forskare menar att man kan tala om intervall på cirka 60 miljoner år. Om så är fallet borde ett nedslag vara nära förestående. Så sent som 2017 passerade en asteroid på närmare håll än månen och hotet från rymden är verklighet. Nasa hävdar dock att de har tekniken att avvärja ett potentiellt hot även om de flesta idéerna ligger på ritbordet. Enorma teleskop både på jorden och i rymden arbetar dock redan med att upptäcka och kartlägga jättarnas framfart.

Hotet från rymden kan avvärjas med olika medel om det skulle behövas, men det är framför allt tidsperspektivet som avgör vad som står till buds. En förutsedd kollision kan i god tid avvärjas, till exempel genom att laserförsedda rymdsonder ändrar asteroidens bana bort från jorden genom att använda laserstrålar. Liksom i filmens värld är det dock atomsprängning som gäller när det är riktigt ont om tid. Oavsett metod är det av yttersta vikt att även lägga ner tid och resurser på att beräkna var asteroiden slår ner. Här behövs omfattande information om storlek, hastighet och sammansättning. Detta är bara en av anledningarna till varför forskningsprojekt kring asteroider är så viktiga.