Föräldralösa stjärnor förändrar synen på galaxer

Länge har rymdforskare trott att galaxer existerar inom ett begränsat område, vars gränser definieras av stjärnor. Denna uppfattning om galaxer kan dock vara på väg att förändras helt, tack vare en upptäckt som NASA gjorde i november 2014. Upptäckten som gjordes bestod av infrarött ljus, som kom från de mörkaste delarna av rymden. Forskarna tror att dessa ljus kan komma från så kallade föräldralösa stjärnor, eller orphan stars på engelska. Föräldralösa stjärnor är stjärnor som är på drift i rymden, ensamma och skilda från sin galax, därav namnet. De kan uppstå när galaxer kolliderar, och vissa stjärnor slungas iväg ut i rymden.centaurus-a-11190_640

Upptäckten av ljuset, som potentiellt är dessa föräldralösa stjärnor, kan innebära att galaxer kan sprida sig över ett mycket större område än man tidigare trodde, och att det på detta sätt kan bildas enorma hav av av utspridda, flytande stjärnor.

För att upptäcka ljuset använde sig forskarna av raketen CIBER. Det går bara att upptäcka infrarött ljus som kommer från så långt bort i universum ifrån rymden, eftersom ljuset i jordens atmosfär lyser så starkt att det blockerar annat ljus. CIBER skickades därför upp i rymden för att ta bilder, och efter att forskarna hade rensat bort stjärnor och galaxer kunde de upptäcka det infraröda ljuset, som alltså strålade från områden mellan galaxer. Detta bevisade att det existerar något som flyter runt fritt, och inte är kopplat till någon galax. CIBER är en liten raket, och många, däribland forskaren Mike Garcia, förundras över att en så liten raket kan göra en så stor upptäckt, som potentiellt kommer att bli mycket viktig för att vi ska få en bättre förståelse för hur rymden är uppbyggd och hur den fungerar. På NASA är forskarna mycket uppspelta.

Om du själv är en rymdfantast som håller dig uppdaterad på nyheter från rymden, och skulle vilja skriva om nyheterna och kanske lägga till dina egna åsikter i frågan, är det numera enkelt att skapa en egen hemsida om vad man vill. Man måste dock se till att ha ett pålitligt och användarvänligt webbhotell till sin hemsida. Det hittar man till exempel på misshosting.se.