Hubbleteleskopet

Har du någonsin sett vackra och detaljerade bilder ifrån rymden? Då är chansen stor att de kommit ifrån Hubbleteleskopet, ett rymdteleskop som sköts upp 24 april 1990 och som sedan dess har varit i omlopp utanför jordens atmosfär, ca 600 km upp. Teleskopet är uppkallat efter den välkända astronomen Edwin Hubble som dog 1953 vid 63 års ålder. Teleskopet är ansett som ett rymdforskningens viktigaste instrument och har givit oss ovärderlig kunskap och bilder som inte hade varit möjliga från ett landbaserat teleskop. Hubbleteleskopets historia började i 1946 då astronomen Lyman Spitzer föreslog ett teleskop som skulle befinna sig utanför jordens atmosfär.

Magellanic Cloud

Magellanic Cloud

Första försöken

Ett teleskop som befinner sig på marken störs av ett fenomen som kallas för ””seeing””. Det gör att stjärnor blinkar man när man tittar på dem och orsaken bakom detta är de enorma temperaturskillnaderna som uppstår i atmosfären. För att komma vidare i forskningen tillsattes en kommitté, ledd av Spitzer, var mål var att skapa ett teleskop som kunde ta sig an problematiken med seeing. Under 1966 och 1968 sköts två rymdteleskop upp, OAO-1 och OAO-2. Kunskapen som insamlades med hjälp av OAO-1 och OAO-2 banade väg för Hubbleteleskopet och kort efter försöken var alla överens om att man borde bygga ett stort rymdbaserat spegelteleskop. Skrivbord och möbler flyttades åt sidorna och man satte igång med arbetet att samla in pengar till det stora projektet. NASA hade svårt att finansiera allt själv och därför kontaktades den europeiska rymdorganisationen ESA. I slutet av 70-talet var arbetet igång med byggandet av Hubble och företag från hela världen hjälpte till.

Uppskjutning och förbättringar

Under 80-talet arbetades det mycket med Hubbleteleskopet men efter att rymdfärjan Challenger exploderade 1986 tog all typ av rymdtrafik ett avbrott. Det skulle krävas mängder av budgetöverskridningar och förseningar innan Hubble tillslut blev uppskjuten med hjälp av färjan Discovery. Det tidigaste budgeten hade räknat med ca 400 miljoner dollar men slutnotan hamnade på cirka 2 miljarder dollar istället. Man märkte dock snart att teleskopet hade problem med sin spegel, en så kallad sfärisk aberration, och därmed inte fungerade optimalt. Tre år senare åtgärdades problemet och sedan uppskjutningen i 1990 har ytterligare två förbättringar gjorts av teleskopet. 1 mars 2002 installerades en kamera, Advanced Camera for Surveys, som förbättrade prestandan med tio gånger och i maj 2009 installerades en spektrograf och planetkamera. Del av uppdraget innebar också att installera en ring som skulle underlätta att ta Hubbleteleskopet ur bruk. Totalt uppskattar man att projektet har gått på mellan 4 och 6,5 miljarder dollar.