Hur ser utomjordingar ut?

Bara för att man inte tror på små gröna eller gråa gubbar med jättehuvuden eller tio par ögon behöver man inte helt och hållet utesluta utomjordiskt liv. Många rymdforskare är överens om att utomjordingar mycket väl skulle kunna finnas. Vad de däremot är oense om är hur de skulle kunna se ut och vara uppbyggda.

I grova drag finns det inom rymdforskningen två etablerade antaganden om aliens utseenden:

1) att de är helt skapade av sin unika planetmiljö

2) att allt liv i universum följer ett liknande utvecklingsmönster.

Det första antagandet är kanske det mest troliga och definitivt det mest vidsynta av dem bägge. Låt oss berätta varför. Eftersom människan egentligen bara har sin egen planet och omgivning att utgå från när hon försöker föreställa sig hur utomjordingar ser ut blir det oftast så att aliens tillskrivs humanoida utseenden och förmågor.

Februari 2018 presenterar New York Post forskningsläget kring utomjordingars utseenden. Även om aliens inte beskrivs som monster ur en skräckfilm eller människor iklädda en hemsk Halloween-kostym, finns det ändå många likheter och olikheter med oss människor.

Vilka egenskaper måste utomjordingar ha?

I New York Post-artikeln konstateras tre nödvändiga egenskaper utomjordingar måste ha för att kunna vara livskraftiga:

1. Djupseende i form av stereosyn, precis som vi människor har. Djupseendet är nödvändigt för att kunna bedöma avstånd vid till exempel jakt av byten. Man tror alltså att utomjordingarna måste ha utvecklats ur en rovdjursart som har jagat för att få föda. Observera att aliens kan vara lugna och fredliga och inte alls ha ett utpräglat rovdjursbeteende, egenskaperna till trots.

2. Motsatta tummar eller någon liknande kroppsdel att greppa med. Tack vare detta har de kunnat överleva och utvecklas genom att skapa redskap och skaffa föda.

3. Förmåga till kommunikation – rentav ett utvecklat språk. Överlevnaden och utvecklingen hänger på att generationer kan överföra information till varandra.

Måste aliens se ut som människor?

Måste aliens se ut som människor, då? Nej, definitivt inte. På ett teoretiskt plan skulle utomjordingar kunna vara så små och ”outvecklade” som encelliga organismer. Det var trots allt så livet på jorden började.

New York Post-artikeln lyfter bläckfisken som ett intressant exempel på en varelse som uppfyller två av tre kriterier för utomjordingarnas nödvändiga egenskaper. Under sina minst 165 miljoner år i planeten jordens vatten har bläckfisken utvecklat såväl stereosyn som förmåga till att greppa saker med sina tentakler. Det enda bläckfisken – vad vi ännu vet – saknar är ett språk.

Beroende på om planeten främst utgörs av vatten eller torra land, om atmosfären består av syre, koldioxid eller kväve, så måste det utomjordiska livet utvecklas på olika sätt för att kunna överleva i sin miljö.

Kontentan blir att utomjordingarna visst kan påminna om livet på jorden, men också vara anpassade efter sin egen livsmiljö.