Mars – den poluläraste planeten

Mänskligheten har sedan länge fascinerats av Mars, och hittills har det i modern tid varit 39 uppdrag med sikte på den röda planeten. Det finns många skäl till varför just Mars blivit så populär, men ett av dem, är att det är den enda planet som är någorlunda lik vår egen. Det säger kanske mer om hur unik jorden är, snarare än hur lik Mars är jorden. Relativt sett är det lätt att ta sig till Mars och det är fullt möjligt att röra sig med rymddräkt över ytan. Men innan man bokar nästa rymdfärja dit (om det skulle erbjudas) ska man ändå känna till att medeltemperaturen över ett dygn i genomsnitt landar på -60 grader.

Två månar och ett riktigt högt berg

Mars har till skillnad från jorden två månar, och har vad man vet inget magnetfält. Mars är något mindre än jorden och har bara 37 % av den gravitation vi själva kan skryta med. Forskningen av ytan har främst skett med teleskop och genom att studera de bitar från planeten som träffat jorden. Senare har man även lyckats köra omkring en rymdbil på ytan som kunnat sända bilder och provtagningsresultat tillbaka till jorden. Den som är klättersugen, bör skriva upp sig på nästa bemannade rymdfärd dit. Solsystemets högsta berg ligger nämligen på Mars med en höjd på 21 km. Det är nära tre gånger så högt som vårt eget högsta berg.

Jordlik men ändå inte

Många Mars-experter anser att mänskligheten kommer att behöva forska mer kring planeten, som egentligen är den enda som människan på allvar skulle kunna kolonisera. Det är alltså ett riktigt framtidsjobb att arbeta med de här frågorna inom rymdforskningen. Men då krävs en bra bra utbildning på högsta nivå och förmodligen högsta möjliga resultat på högskoleprovet för att ens påbörja sin karriär. Mars ligger längre bort från solen än jorden, men närvaro av is skulle möjliggöra att det skulle kunna finnas underjordiska sjöar. Många idéer och tankar kring planeten är dock hämtade ur olika sci-fi-böcker och filmer, att finna liv på ytan, är en idé som de flesta forskare har lämnat för längesedan.

Mars och potatis

En av de böcker som gjort planeten känd på senare tid, är Andy Weirs bok ”The Martian”. Boken har även blivit en framgångsrik film med Matt Damon i huvudrollen. I filmen blir en astronaut strandsatt på planeten och överlever genom att börja odla potatis i olika konstgjorda växthus. Det är egentligen inte en så tokig idé, för potatis har spelat en stor roll då människan utforskat sin värld. På de stora upptäckarnas tid hjälpte potatis bland annat till med att motverka skörbjugg (en C-vitaminbrist), som annars drabbade besättningar på de långa upptäcktsfärderna över haven.